Klimasats-prosjekt

Strategi og plan for fylle-og lade infrastruktur

Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal lage en strategi med tilhørende handlingsplan for klimanøytrale fylle- og ladestasjoner i fylket.

Relevante lenker