Klimasats-prosjekt

Strategi og plan for fylle-og lade infrastruktur

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget en strategi med tilhørende handlingsplan for klimanøytrale fylle- og ladestasjoner i fylket. Planen omfatter hvordan Møre og Romsdal skal klare omlegging av alle kjøretøy, til lands, til vanns og i lufta. Fylkeskommunen har også utført en analyse av alle kjøretøy, drift og logistikk, og laget en liste over mulige løsninger på kort sikt, og på litt lenger sikt.

Siden omlegging til null‐ og lavutslipp for transport er energikrevende ble det utført en analyse av hvordan fylket ligger an kraftmessig. Møre og Romsdal har økende elektrisk forbruk, men produksjonen øker ikke. Fylket importerer snart 50 prosent av sitt elektriske behov. Hva betyr dette for omlegging av transportsektoren til null‐ og lavutslipp i Møre og Romsdal?

Les mer om dette i rapporten som ligger nederst på siden ("Fossilfri transportsektor: Transport til lands, vanns og i lufta over på null- og lavutslepp").

Relevante lenker