Klimasats-prosjekt

Strategi og plan for fylle-og lade infrastruktur

Prosjektnavn: Strategi og plan for fylle-og lade infrastruktur
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging

Møre og Romsdal fylkeskommune skal lage en strategi med tilhørende handlingsplan for klimanøytrale fylle- og ladestasjoner i fylket.

Relevante lenker