Klimasats-prosjekt

Strategisk plan for bustad, arbeid, klima og transport

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sogndal og Luster kommuner har laget en felles strategi for bosted, arbeidssted, klima og transport. Strategien skal hjelpe kommunene med å stimulere til vekst, og samtidig kutte klimagassutslippene gjennom planlegging og utvikling. Strategien kan du laste ned nederst på denne siden.

Ulike klimascenario

Kommunene har kartlagt nåsituasjonen for, og utarbeidet et framtidsscenario som inkluderer klimaendringer for Sogndal og Luster.

Økt bevissthet og samarbeid

Prosjektet har ført til økt bevissthet om klimautfordringene i kommuneadministrasjonen og hos politikerne. Det har også ført til mer samarbeid, både administrativt og politisk mellom kommunene.

I løpet av de neste årene forventer kommunene enda mer målrettet samarbeid. Blant annet om utvikling av klimavennlige transporttilbud i regionen, økt kompetanse og støtte til klimavennlig næringsutvikling og samkjørte strategier og planer for utvikling av arealeffektive boligområder i tettstedene.

Omstilling til lavutslippssamfunnet

Framover forventer kommunene at de har prioritert arbeidet med klima i planlegging og utvikling i kommunen så mye, at de beveger seg i retning av et lavutslippssamfunn. Et eksempel er scenarioet Økopiloten.

Nyttige erfaringer

Kommunene har gjort seg flere erfaringer som også kan være nyttige for andre. Blant annet var kartlegging av nåsituasjon nyttig. Det var også viktig med forenklet formidling med god design. Å lage fremtidsscenario synes kommunene var en givende, men krevende øvelse.

Relevante lenker