Klimasats-prosjekt

Strategisk plan for bustad, arbeid, klima og transport

Prosjektnavn: Strategisk plan for bustad, arbeid, klima og transport
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Sogndal og Luster kommuner skal lage en felles plan for bosted, arbeid, klima og transport. Planen vil hjelpe kommunene med å stimulere til vekst, og samtidig kutte klimagassutslipp gjennom klimavennlig planlegging og utvikling. 

Relevante lenker