Klimasats-prosjekt

Sykehjemsetaten kaster ikke mat som kan spises

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN
Tilskudd: 2 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Avlyst
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal ansette to prosjektledere i to år for å redusere matsvinn i sykehjemssektoren.

Relevante lenker