Klimasats-prosjekt

Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune

Prosjektnavn: Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 316 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Aurskog-Høland kommune skal kartlegge hvordan de kan redusere matsvinn, og hvordan de kan legge om til klimavennlige menyer i helsesektoren.

Relevante lenker