Klimasats-prosjekt

Ta vare på ressursene – Agder

Prosjektnavn: Ta vare på ressursene – Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: IKT/teknologi, Sirkulær økonomi

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune ønsker å øke andelen gjenbrukte materialer og møbler i fremtidige prosjekter. Ved å etablere en digital plattform, skal de få oversikt over innkjøpsbehov og tilgjengelige ressurser for gjenbruk.

Relevante lenker