Klimasats-prosjekt

Ta vare på ressursene – Agder

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune ønsket å øke andelen gjenbrukte materialer og møbler. Ved å etablere en digital plattform, har de fått oversikt over innkjøpsbehov og tilgjengelige ressurser for gjenbruk.

Kommunen og fylkeskommunen brukte et digitalt kartleggingsverktøy for å få oversikt over møbler og inventar i konkrete flytteprosesser. Fylkeskommunen brukte verktøyet på tre bygg; en skole, tannklinikk og fylkeshuset. Kristiansand kommune brukte verktøyet ved flytting av Knuden kulturskole. Etter ombruksprosjektet har kommunen vedtatt ny klima- og miljøstrategi og handlingsplan hvor ombruk har fått tydelig plass.

Kommunen og fylkeskommunen har spart utslipp på 42 tonn CO2-ekvivalenter ved å gjennomføre ombruksprosjektet.

Relevante lenker

 

Relevante lenker