Klimasats-prosjekt

Ta vare på ressursene – Agder

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune ønsker å øke andelen gjenbrukte materialer og møbler i fremtidige prosjekter. Ved å etablere en digital plattform, skal de få oversikt over innkjøpsbehov og tilgjengelige ressurser for gjenbruk.

Relevante lenker