Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av byggje- og anleggsarbeid i Stranda kommune

Prosjektnavn: Tidleg kartlegging av byggje- og anleggsarbeid i Stranda kommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Stranda kommune skal bygge en ny brann- og ambulansestasjon i Geiranger, og har kartlagt ulike klimatiltak. Kommunen har blant annet sett på materialvalg, energiløsninger og arealbruk.

Klimagassberegninger viser at kommunen kan kutte utslippene med elleve prosent fra materialvalg, sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker