Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av byggje- og anleggsarbeid i Stranda kommune

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune skal bygge en ny brann- og ambulansestasjon i Geiranger, og har kartlagt ulike klimatiltak. Kommunen har blant annet sett på materialvalg, energiløsninger og arealbruk.

Klimagassberegninger viser at kommunen kan kutte utslippene med elleve prosent fra materialvalg, sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker