Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av klimatiltak for bygg

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sogndal kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av fem kommunale bygg. Kommunen vil blant annet kartlegge klimavennlige energiløsninger og materialer og se på muligheten for gjenbruk.

Relevante lenker