Klimasats-prosjekt

Tidleg kartlegging av klimatiltak for bygg

Prosjektnavn: Tidleg kartlegging av klimatiltak for bygg
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Sogndal kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av fem kommunale bygg. Kommunen vil blant annet kartlegge klimavennlige energiløsninger og materialer og se på muligheten for gjenbruk.

Relevante lenker