Klimasats-prosjekt

Tiltak for redusert transport i landbruksnæringen

Prosjektnavn: Tiltak for redusert transport i landbruksnæringen
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Transportplanlegging

Hå kommune er den største husdyrkommunen på Jæren, og skal se på tiltak for å redusere utslipp fra transport i landbruket. 

Relevante lenker