Klimasats-prosjekt

Tiltak for redusert transport i landbruksnæringen

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune er den største husdyrkommunen på Jæren, og ønsket å se på tiltak for å redusere utslipp fra transport i landbruket. 

Kommunen fikk ikke fulgt opp prosjektet så det ble avlyst.

Relevante lenker