Klimasats-prosjekt

Toppfinansiering av Fremtidens hurtigbåt

Prosjektnavn: Toppfinansiering av Fremtidens hurtigbåt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 9 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Hydrogen

Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommuner skal styrke prosjektet Fremtidens hurtigbåt. Fylkeskommunene skal særlig se på sikker bruk av hydrogen, og har som mål å redusere energiforbruket med minst 30 prosent.