Hurtigbåtprogrammet

Toppfinansiering av Fremtidens hurtigbåt

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 9 700 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommuner skal styrke prosjektet Fremtidens hurtigbåt. Fylkeskommunene skal særlig se på sikker bruk av hydrogen, og har som mål å redusere energiforbruket med minst 30 prosent.

Relevante lenker