Klimasats-prosjekt

Delvis utslippsfri byggeplass i Trondheim kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mar 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune fikk støtte til å etterspørre utslippsfrie løsninger i byggingen av nye Nidarvoll skole med idrettshall, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Kommunen har i prosjektet benyttet en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner, og etterspurt størst mulig andel utslippsfri massetransport, oppvarming og byggtørk.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Prosjektektet har benyttet følgende:

 • 2 saksebordlifter
 • Gravemaskiner: 25 tonns, 10 tonns og 2,4 tonns gravemaskin
 • 6 tonns hjullaster
 • Bomlift 
 • Boost Charger (batteriladecontainer) for lading/hurtiglading av maskiner (merkostnader finansieres gjennom et pilotprosjekt som har fått støtte fra Enova)

Omfanget av store anleggsmaskiner har blitt større enn kommunen planla på grunn av at gravemaskinfirmaet synes de har fungert godt.

Kommunen brukte først elektrisk byggvarme. Felles varmesentral for skolen og rehabiliteringssenteret ble tatt i bruk når den sto ferdig i 2022. 

Gjenbruk av masser

Massetransporten fra tomta har vært fossilfri ved hjelp av biodiesel. Ifølge kommunen var det ikke teknisk mulig med utslippsfri massetransport, da det ikke finnes batteridrevne semitrailere. For å redusere transport av masser, har noe av massene blitt gjenbrukt. Skanska har lyktes med å gjenbruke ca. 3000 m3 betong og 4200 m3 leire. 

Nyttige erfaringer 

Utover å starte planleggingen tidlig og ha krav om utslippsfrie løsninger i anskaffelsen, trekker kommunen frem noen viktige erfaringer i sluttrapporten:

 • kontakt strømleverandør og kartlegg kapasitet i aktuelle trafoer ved byggeplassen
 • kartlegg utslippsfrie løsninger til oppvarming og byggtørk tidlig
 • få oversikt over hvilke elektriske maskiner det er behov for, og reserver disse tidlig
 • søk om midler til merkostnader ved utslippsfri byggeplass
 • støping av lavkarbonbetong bør legges til sommerhalvåret
 • hurtiglading er essensielt for en effektiv byggeplass
 • viktig å beregne ekstra tid til lading av maskiner
 • gjenbruk av gravemasser og byggmasser er plasskrevende og krever mye behandling

Les mer i sluttrapporten om erfaringer og anbefalinger basert på gjennomføringen av prosjektet.  Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise. 

Resultater

Prosjektet har ifølge kommunen gitt utslippsreduksjoner på i overkant av 60 tonn CO2-ekv. Utover dette har prosjektet resultert i at totalentrelprenøren har fått erfaring med utslippsfrie anleggsmaskiner og utslippsfri byggvarme/byggtørk, som vil bli tatt med videre til neste prosjekt. Gravefirmaet har investert i elektriske gravemaskiner, som vil bli brukt i kommende prosjekter. I tillegg har kommunen som byggherre fått mange nyttige erfaringer fra dette prosjektet, som vil bli tatt med videre i andre prosjekter.

Relevante lenker