Klimasats-prosjekt

Delvis utslippsfri byggeplass i Trondheim kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 325 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Des 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal bygge nye Nidarvoll skole med idrettshall, og Nidarvoll Rehabiliteringssenter. Kommunen ønsker blant annet å ha en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner, og størst mulig andel utslippsfri massetransport, oppvarming og byggtørk.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Prosjektektet har benyttet følgende:

 • 2 saksebordlifter
 • Gravemaskiner: 25 tonns, 10 tonns og 2,4 tonns gravemaskin
 • 6 tonns hjullaster
 • Bomlift vurderes brukt på skolen sommeren 2023
 • Boost Charger (batteriladecontainer) for lading/hurtiglading av maskiner (merkostnader finansierer gjennom et pilotprosjekt som har fått støtte fra Enova)

Omfanget av store anleggsmaskiner har blitt større enn kommunen planla på grunn av at gravemaskinfirmaet synes de har fungert godt.

Gjenbruk av masser

Massetransporten fra tomta har vært fossilfritt ved hjelp av biodiesel. I dag er det dessverre ikke teknisk mulig med utslippsfri massetransport, da det ikke finnes batteridrevne semitrailere. For å redusere transport av masser, har noe av massene blitt gjenbrukt. Skanska har lyktes med å gjenbruke ca. 3000 m3 betong og 4200 m3 leire. 

Nyttige erfaringer fra prosjektet så langt

Utover å starte planleggingen tidlig og ha krav om utslippsfrie løsninger i anskaffelsen, trekker kommunen frem noen viktige erfaringer i delrapporten:

 • kontakt strømleverandør og kartlegg kapasitet i aktuelle trafoer ved byggeplassen
 • kartlegg utslippsfrie løsninger til oppvarming og byggtørk tidlig
 • få oversikt over hvilke elektriske maskiner det er behov for, og reserver disse tidlig
 • søk om midler til merkostnader ved utslippsfri byggeplass
 • støping av lavkarbonbetong bør legges til sommerhalvåret
 • hurtiglading er essensielt for en effektiv byggeplass
 • viktig å beregne ekstra tid til lading av maskiner
 • gjenbruk av gravemasser og byggmasser er plasskrevende og krever mye behandling
Relevante lenker