Klimasats-prosjekt

Delvis utslippsfri byggeplass i Trondheim kommune

Prosjektnavn: Delvis utslippsfri byggeplass i Trondheim kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Trondheim kommune skal bygge nye Nidarvoll skole med idrettshall, og Nidarvoll Rehabiliteringssenter. Kommunen ønsker blant annet å ha en betydelig andel elektriske anleggsmaskiner, og størst mulig andel utslippsfri massetransport, oppvarming og byggtørk.

Færre maskiner enn planlagt

Tilgangen på utslippsfrie maskiner er fremdeles en stor utfordring. I dag finnes det rundt 100 anleggsmaskiner i Norge. I følge Maskingrossistenes forening, vil det i løpet av 2022 komme 250 nye store anleggsmaskiner.

I 2021 var det færre utslippsfrie maskiner i prosjektet enn planlagt. Kommunen har leid en 25 tonns stor gravemaskinen, og i januar 2022 kommer fire ekstra saksebordlifter. Når arbeidet starter utomhus, kommer det også en ti tonns gravemaskin.

Hurtiglading av maskiner

Kommunen har fått finansiering fra Enova til en batteriladecontainer for hurtiglading av maskiner. Foreløpig har ikke utslippsfri byggtørk vært mulig. Betongen tørkes nå ved hjelp av biodiesel, men fjernvarme skal benyttes som byggoppvarming når bygget blir tett. Kommunen planlegger å montere solcellepaneler på taket på deler av brakkeriggen, men det avhenger av interne midler. 

Gjenbruk av masser

Massetransporten fra tomta har vært fossilfritt ved hjelp av biodiesel. I dag er det dessverre ikke teknisk mulig med utslippsfri massetransport, da det ikke finnes batteridrevne semitrailere. For å redusere transport av masser, har noe av massene blitt gjenbrukt. Om lag 6000 kubikkmeter med leire er gjenbrukt, noe som tilsvarer 300 fullastede semitrailere.

Nyttige erfaringer fra prosjektet så langt

Utover å starte planleggingen tidlig og ha krav om utslippsfrie løsninger i anskaffelsen, trekker kommunen frem noen viktige erfaringer i delrapporten:

  • kontakt strømleverandør og kartlegg kapasitet i aktuelle trafoer ved byggeplassen
  • kartlegg utslippsfrie løsninger til oppvarming og byggtørk tidlig
  • få oversikt over hvilke elektriske maskiner det er behov for, og reserver disse tidlig
  • søk om midler til merkostnader ved utslippsfri byggeplass
  • støping av lavkarbonbetong bør legges til sommerhalvåret
  • hurtiglading er essensielt for en effektiv byggeplass
  • viktig å beregne ekstra tid til lading av maskiner
Relevante lenker