Klimasats-prosjekt

Utredning av nullutslippssoner i Stavanger kommune

Prosjektnavn: Utredning av nullutslippssoner i Stavanger kommune
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt, Transportplanlegging

Stavanger kommune skal utrede nullutslippssoner. Kommunen skal blant annet hente erfaringer fra andre byer for å se hvordan det kan introdusereres i Stavanger, og vurdere eventuelle konsekvenser.

Relevante lenker