Klimasats-prosjekt

Utredning lav- og nullutslippssoner

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Des 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune skal utrede lav- og nullutslippssoner. Kommunen ønsker å finne et egnet område for en pilot, og se på forutsetninger, mulige løsninger og effekter.