Klimasats-prosjekt

Utredning lav- og nullutslippssoner

Prosjektnavn: Utredning lav- og nullutslippssoner
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt, Transportplanlegging

Trondheim kommune skal utrede lav- og nullutslippssoner. Kommunen ønsker å finne et egnet område for en pilot, og se på forutsetninger, mulige løsninger og effekter. 

Relevante lenker