Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsmaskin

Fylke: Innlandet
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Åsnes kommune skulle kjøpe en elektrisk minihjullaster til diverse driftsoppgaver, og etablere et ladepunkt. Dessverre ble prosjektet avlyst, da det ble dyrere enn antatt.

Relevante lenker