Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass – sykkelvei, gatetun og mobilpunkt

Prosjektnavn: Utslippsfri anleggsplass – sykkelvei, gatetun og mobilpunkt
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Bergen kommune skal etablere en ny sykkelvei, et gatetun og et mobilpunkt på Nymark. Kommunen ønsker å stille krav til leverandør om utslippsfrie anleggsmaskiner, noe som vil redusere utslippene med rundt 90 tonn CO2-ekvivalenter.

Prosjektet er en pilot for kommunen, som vil bruke det for å fastsette nye rutiner og prosesser for å bruke utslippsfri teknologi i fremtidige byggeprosjekter.

Relevante lenker