Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass – sykkelvei, gatetun og mobilpunkt

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal etablere en ny sykkelvei, et gatetun og et mobilpunkt på Nymark. Kommunen ønsker å stille krav til leverandør om utslippsfrie anleggsmaskiner, noe som vil redusere utslippene med rundt 90 tonn CO2-ekvivalenter.

Prosjektet er en pilot for kommunen, som vil bruke det for å fastsette nye rutiner og prosesser for å bruke utslippsfri teknologi i fremtidige byggeprosjekter.

Relevante lenker