Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass – sykkelvei, gatetun og mobilpunkt

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har etablert to mobilpunkt, rustet opp gatetun, og etablert sykkelvei og nytt byrom på Nymark utslippsfritt (noen mindre unntak på asfaltering). Kommunen beregner at de har redusert utslippene med 26 tonn CO2-ekvivalenter.

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for utslippsfri anleggsplass. I Bymiljøetaten vil kommende konkurranser inneholde krav til utslippsfrie anleggsplasser. Bergen kommune har mål om utslippsfri anleggsdrift på alle sine bygge‐ og anleggsplasser med verdi over 2 millioner innen 1. januar 2025. Kommunen har også startet på nye prosedyrer og deling av kunnskap og rutiner. 

Positive effekter av prosjektet i tillegg til reduserte utslipp:

  • verdifull input til handlingsplanen for utslippsfri anleggsplass
  • helsegevinst for entreprenør når arbeidet utføres
  • naboer har opplevd at anleggsmaskiner støyet mindre
  • prosjektet har gitt gode erfaringer i samarbeid mellom prosjekterende, byggherre, entreprenør, leverandør av infrastruktur og nettselskap

Viktig med godt forarbeid

Kommunen skriver at det viktigste grepet var forarbeidet i prosjekteringsfasen. Byggherre undersøkte kapasitet i området, og gjorde noen vurderinger av hvilke maskiner som kunne være relevante for oppdraget, og sjekket om dette var maskiner som var tilgjengelige som utslippsfrie maskiner. Dette la
grunnlag for å stille krav om utslippsfri anleggsplass. 

Relevante lenker