Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass før 2025

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune vil kreve utslippsfrie anleggsplasser innen 2025. Vann- og avløpsetaten tilrettelegger for det ved bygging av den nye vannforsyningen til Oslo.

For å kunne bruke utslippsfrie maskiner, skal kommunen blant annet etablere nødvendig infrastruktur og ladestasjoner.

Satt svært strenge krav i kontrakter

Så langt i prosjektet har kommunen laget konkurransegrunnlag med svært strenge krav til utslippsfrie maskiner. 

Entreprenørene har startet anleggsarbeidet, men på grunn av forsinkelser i leveransen, er ikke alle anleggsmaskinene elektriske enda.

Forsinkelser i levering

Kommunen opplever at entreprenørene strekker seg langt for å oppfylle kravene, men internasjonale hendelser gir betydelige forsinkelser. Det gjelder både for utslippsfrie maskiner, og for komponenter for å bygge maskiner.

Relevante lenker