Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass før 2025

Prosjektnavn: Utslippsfri anleggsplass før 2025
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Oslo kommune vil kreve utslippsfrie anleggsplasser innen 2025, og ønsker å tilrettelegge og forberede for det ved bygging av den nye vannforsyningen til Oslo. For å kunne bruke utslippsfrie maskiner, skal kommunen etablere nødvendig infrastruktur og ladestasjoner.

Relevante lenker