Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass pilot

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal grave en kilometerlang grøft for å bytte vann- og avløpsledninger. Kommunen ønsker at anleggsplassen skal være utslippsfri, og vil teste ut både elektriske gravemaskiner og en elektrisk lastebil.

Relevante lenker