Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass pilot

Prosjektnavn: Utslippsfri anleggsplass pilot
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Stavanger kommune skal grave en kilometerlang grøft for å bytte vann- og avløpsledninger. Kommunen ønsker at anleggsplassen skal være utslippsfri, og vil teste ut både elektriske gravemaskiner og en elektrisk lastebil.

Relevante lenker