Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass – Slattumhallen

Fylke: Akershus
Søker: NITTEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK (NITTEDAL-EIENDOM KF)
Tilskudd: 896 142
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nittedal kommune har i byggingen av den nye flerbrukshallen Slattumhallen etterspurt utslippsfrie maskiner og utstyr. Ifølge kommunen var 48 prosent av energien som ble brukt i byggefasen utslippsfri.

Lavere utslipp og mindre støy

Ifølge kommunen var utslippsfri byggeplass også svært positivt for byggearbeiderne, naboer og nærmiljøet på grunn av både lavere utslipp lokalt, og mindre støy fra maskiner. Dette var spesielt viktig for Slattum barneskole og Læringsverket barnehage ligger rett ved byggeplassen.

Relevante lenker