Klimasats-prosjekt

Utslippsfri småbåthavn i Haugesund

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal både se på muligheten for en utslippsfri småbåthavn, og utslippsfri småbåttrafikk i og rundt Haugesund.