Klimasats-prosjekt

Utslippsfri småbåthavn i Haugesund

Prosjektnavn: Utslippsfri småbåthavn i Haugesund
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sjøtransport

Haugesund kommune skal både se på muligheten for en utslippsfri småbåthavn, og utslippsfri småbåttrafikk i og rundt Haugesund.