Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie hurtigbåter i Indre Oslofjord

Prosjektnavn: Utslippsfrie hurtigbåter i Indre Oslofjord
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 26 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger

Viken fylkeskommune har fått støtte til å anskaffe to helektriske hurtigbåter. Disse er planlagt i drift fra 2024, og skal erstatte dagens dieseldrevne hurtigbåter i Oslofjorden. 

Tidligere fått støtte fra Klimasats

Fylkeskommunen har tidligere fått støtte til å forberede utslippsfri drift i Oslofjorden, gjennom prosjektet "Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord". Resultatene fra dette prosjektet viser at det er mulig å drive rutene med batterielektrisk drift og at dette trolig er den mest egnede løsningen for drift uten utslipp.