Klimasats-prosjekt

Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 652 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Sep 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Hydrogen, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestland og Rogaland fylkeskommuner fikk støtte til å utvide hydrogenlastebilprosjektet H2 Truck i Oslo og Viken til å omfatte Vestland og Rogaland fylker.

Prosjektet skulle kartlegge mulige aktører i transportbransjen, se på transportkorridorer og lage forslag til infrastruktur for hydrogenfylling. 

Prosjektet er avlyst. 

 

 

Relevante lenker