Klimasats-prosjekt

Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 652 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2021 - Feb 2024
Type tiltak: Hydrogen, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestland og Rogaland fylkeskommuner skal utvide hydrogenlastebilprosjektet H2 Truck i Oslo og Viken til å omfatte Vestland og Rogaland fylker.

Prosjektet skal kartlegge mulige aktører i transportbransjen, se på transportkorridorer og lage forslag til infrastruktur for hydrogenfylling.

Relevante lenker