Klimasats-prosjekt

Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland

Prosjektnavn: Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 652 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Hydrogen, Transportplanlegging

Vestland og Rogaland fylkeskommuner skal utvide hydrogenlastebilprosjektet H2 Truck i Oslo og Viken til å omfatte Vestland og Rogaland fylker.

Prosjektet skal kartlegge mulige aktører i transportbransjen, se på transportkorridorer og lage forslag til infrastruktur for hydrogenfylling.

Relevante lenker