Klimasats-prosjekt

Utvikling og reorganisering av kommunenes innkjøp

Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 4 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Anskaffelser, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune, sammen med kommunene Asker, Oslo og Drammen og Viken fylkeskommune, skal teste ut tiltak for å redusere utslipp fra varetransporten.

Relevante lenker