Klimasats-prosjekt

Videreutvikling av nettverket Næring for klima

Prosjektnavn: Videreutvikling av nettverket Næring for klima
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Klimaetaten i Oslo kommune skal videreutvikle samarbeidet om klima med næringslivet.

Relevante lenker