Klimasats-prosjekt

Videreutvikling av nettverket Næring for klima

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Klimaetaten i Oslo kommune skal videreutvikle samarbeidet om klima med næringslivet.

Ansatte en prosjektrådgiver

Kommunen ønsker en partnermodell som tilsvarer den Klimapartnere har. Fra september 2021 har etaten hatt en egen prosjektrådgiver som forbereder og gjennomfører implementeringen av modellen.

Har lansert partnermodellen

I februar 2022 ble partnermodellen lansert. Se opptak fra lanseringen under.