Klimasats-prosjekt

Videreutvikling av nettverket Næring for klima

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimaetaten i Oslo kommune har videreutviklet samarbeidet om klima med næringslivet. Nettverket har doblet antall partnere fra starten i 2022 og er ca. 30 partnere i dag. Kommunen ønsker en gradvis opptrapping av antall partnere for å kunne følge opp hver enkelt partner på en god måte. Nettverket har felles møter med Klimapartnere og inngått tett samarbeid med Klimapartner Viken.

Gjennom nettverket har partnere tilgang til workshops og tilbud om spørsmål og svarsesjoner og individuelle rådgivningsmøter med Klimaetaten om klimaregnskapet sitt.

Ansatte en prosjektrådgiver

Kommunen ønsket en partnermodell som tilsvarer den Klimapartnere har. Fra september 2021 har etaten hatt en egen prosjektrådgiver som har bidratt til implementeringen av modellen.

Har lansert partnermodellen

I februar 2022 ble partnermodellen lansert. Se opptak fra lanseringen under.

Relevante lenker