Klimasats-prosjekt

4520 Gjerdane barnehage utbygging

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Feb 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stad kommune skal utvide en barnehage og vil kartlegge gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker