Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkeltilbud Reppe-Vikåsen

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal planlegge en ny gang- og sykkelvei mellom Reppe og Vikåsen, inkludert en ny bro. Kommunen ønsker å bruke klimavennlige materialer og byggemetoder.

Nye klimakrav og test av gjenbrukslager

Prosjektet skal bidra til at kommunen får utviklet maler og rutiner for å sette miljømål og krav i prosjekter. Kommunen skal også teste hvordan et nytt gjenbrukslager kan brukes i kommunaltekniske prosjekter.

Relevante lenker