Klimasats-prosjekt

Ålgård bo- og aktivitetssenter (ÅBOAS)

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjesdal kommune har fått utarbeidet en rapport med energi‐ og materialløsninger for utvidelse av ÅBOAS (Ålgård bo‐ og aktivitetssenter). Se vedlegg for rapporten.

Hensikten er å synliggjøre potensiell energi‐ og klimagassreduksjon ved implementering av energieffektiviserende tiltak for bygningskroppen, teknisk system, materialvalg‐ og løsninger, samt byggeplassdrift og overvannshåndtering.

 

Relevante lenker