Klimasats-prosjekt

Ålgård bo- og aktivitetssenter (ÅBOAS)

Fylke: Rogaland (N)
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Gjesdal kommune skal utvide Ålgård bo- og aktivitetssenter, og skal blant annet kartlegge gjenbruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker