Klimasats-prosjekt

Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Apr 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barnehage og et allaktivitetshus i Åsgårdstrand. Kommunen skal blant annet kartlegge muligheten for å gjenbruke byggematerialer og bygg, bruke klimavennlige materialer og fleksible løsninger som kan gi sambruk av byggene.

Relevante lenker