Klimasats-prosjekt

Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand

Prosjektnavn: Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Horten kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barnehage og et allaktivitetshus i Åsgårdstrand. Kommunen skal blant annet kartlegge muligheten for å gjenbruke byggematerialer og bygg, bruke klimavennlige materialer og fleksible løsninger som kan gi sambruk av byggene.

Relevante lenker