Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektrisk redskapsbærer

Fylke: Østfold
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 127 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Hvaler kommune har kjøpt en elektrisk redskapsbærer og etablert en hurtigladetasjon. Redskapsbæreren skal blant annet brukes til snøbrøyting, strøing, feiing og gressklipping.

Ved å bruke en elektrisk redskapsbærer, sparer kommunen 1300 liter drivstoff i året, eller 3,5 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker