Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av nullutslippskjøretøy

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 480 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ås kommune skulle i utgangspunktet erstatte fem dieseldrevne lastebiler med tre elektriske. Planene ble endret underveis i prosjektet og kommunen endte med å kjøpe inn en liten elektrisk lastebil med tipp, en elektrisk traktor, en elektrisk varebil og ladestasjoner. Varebilen fikk ikke Klimasats-støtte.

Prosjektet har resultert i en mer klimavannlig og stillegående bil- og maskinpark. Erfaringen fra prosjektet vil ifølge sluttrapporten komme godt med når kommunen framover skal anskaffe flere nullutslippskjøretøy. Kommunen har beregnet at utskiftingen av kjøretøy i dette prosjektet vil gi en årlig reduksjon i utslipp på ca. 18 tonn CO2-ekvivalenter. 

 

 

 

Relevante lenker