Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av nullutslippskjøretøy

Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 480 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Ås kommune skal erstatte fem dieseldrevne lastebiler med tre elektriske. Kommunen estimerer at det vil spare utslipp på 12 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker