Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av nullutslippskjøretøy

Prosjektnavn: Anskaffelse av nullutslippskjøretøy
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 480 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Ås kommune skal erstatte fem dieseldrevne lastebiler med tre elektriske. Kommunen estimerer at det vil spare utslipp på 12 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker