Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på Åsen skole

Prosjektnavn: Klimatiltak på Åsen skole
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal utvide Åsen skole. Kommunen vil blant annet se på gjenbruk av bærekonstruksjoner, redusere terrenginngrep og arealbruk, klimavennlige materialer og fleksible romløsninger.

Relevante lenker