Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på Åsen skole

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Mai 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utvide Åsen skole. Kommunen vil blant annet se på gjenbruk av bærekonstruksjoner, redusere terrenginngrep og arealbruk, klimavennlige materialer og fleksible romløsninger.

Prosjektet er utsatt og Klimasats-støtten er trukket tilbake.

Relevante lenker