Klimasats-prosjekt

Åskollen skole og idrettspark: Kartlegging

Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune, ved Drammen Eiendom KF, skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny skole og en flerbrukshall. Kommunen skal blant annet se på muligheten for plusshus, klimavennlige materialer og energiløsninger, og klimatiltak på byggeplassen.

Relevante lenker