Klimasats-prosjekt

Åskollen skole og idrettspark: Kartlegging

Prosjektnavn: Åskollen skole og idrettspark: Kartlegging
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Drammen kommune, ved Drammen Eiendom KF, skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny skole og en flerbrukshall. Kommunen skal blant annet se på muligheten for plusshus, klimavennlige materialer og energiløsninger, og klimatiltak på byggeplassen.

Relevante lenker