Klimasats-prosjekt

Åskollen skole og idrettspark: Kartlegging

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drammen kommune, ved Drammen Eiendom KF, har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av en ny skole og en flerbrukshall. Kommunen har blant annet sett på muligheten for plusshus, klimavennlige materialer og energiløsninger, og klimatiltak på byggeplassen.

Kommunen har fått utarbeidet en miljøoppfølgingsplan.

Selve byggeprosjektet fikk ikke finansiering og ble avsluttet etter ferdigstilt forprosjektrapport, men kommunen skriver at de gjennom arbeidet har fått ny kompetanse på klima som blir videreført i andre prosjekter.

Relevante lenker