Klimasats-prosjekt

Bærekraftig mobilitet på Furuset: mulighetsstudie

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Bydel Alna i Oslo kommune skal utvikle et konsept for smarte og bærekraftige mobilitetsløsninger på Furuset. Kommunen skal blant annet se på kollektivtilbudet, tilrettelegging for sykkel og gange, og deleordninger for bil, sykkel og kontor.

Relevante lenker