Klimasats-prosjekt

Bærekraftig mobilitet på Furuset: mulighetsstudie

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bydel Alna i Oslo kommune skal utvikle et konsept for smarte og bærekraftige mobilitetsløsninger på Furuset. Kommunen skal blant annet se på kollektivtilbudet, tilrettelegging for sykkel og gange, og deleordninger for bil, sykkel og kontor.

Gjennom dette prosjektet har de fått utarbeidet en mulighetsstudie. Den har gitt ny kunnskap om behov, interesser og barrierer for bærekraftige mobilitetsløsninger på Furuset og tilgrensende områder i Groruddalen. Det overordnede formålet er å oppnå redusert bilbruk i området ved å stimulere til andre transportformer enn bil og vurdere hvordan knutepunkter kan bli mer attraktive.

Konklusjoner og anbefalinger i rapporten omfatter tiltak og strategier for å:

  • redusere bilbruk
  • utbedre sykkelforbindelsene internt i området
  • arbeide med holdninger til å sykle i lokalmiljøet
  • øke digital modenhet for å ta i bruk app‐baserte tjenester

I 2024 begynner arbeidet med å bygge "nye" Trygve Lies plass, som vil være episenter for byliv, kollektiv‐ og tjenestetilbud på Furuset i fremtiden. Funn og anbefalinger i mulighetsstudien vil bli brukt i prosjektering av Trygve Lies plass, og tatt med i planlegging av ny skole på Furuset samt grønn/blå infrastruktur som "Østmarkaallmenningen".

Relevante lenker