Klimasats-prosjekt

Bærekraftig næringsutvikling i Meløy

Fylke: Nordland
Søker: MELØY KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Apr 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Meløy kommune skal revidere både klima- og energiplan og strategisk næringsplan. For å gjøre planene mer klimavennlige, skal kommunen lage et kunnskapsgrunnlag om grønnere næring, klimavennlig arealplanlegging og energibruk.

Relevante lenker