Klimasats-prosjekt

Bærekraftig næringsutvikling i Meløy

Prosjektnavn: Bærekraftig næringsutvikling i Meløy
Fylke: Nordland (N)
Søker: MELØY KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Meløy kommune skal revidere både klima- og energiplan og strategisk næringsplan. For å gjøre planene mer klimavennlige, skal kommunen lage et kunnskapsgrunnlag om grønnere næring, klimavennlig arealplanlegging og energibruk.

Relevante lenker