Klimasats-prosjekt

Bærekraftig nybygg Vanse Skole

Prosjektnavn: Bærekraftig nybygg Vanse Skole
Fylke: Agder (N)
Søker: FARSUND KOMMUNE
Tilskudd: 345 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Farsund kommune skal rive et gammelt skolebygg og bygge en ny skole. Kommunen har laget en forstudie og blant annet sett på gjenbruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og arealbruk.

Relevante lenker