Klimasats-prosjekt

Bærekraftig nybygg Vanse Skole

Fylke: Agder
Søker: FARSUND KOMMUNE
Tilskudd: 345 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Sep 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Farsund kommune skal rive et gammelt skolebygg og bygge en ny skole. Kommunen har laget en forstudie og blant annet sett på gjenbruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og arealbruk.

Relevante lenker