Klimasats-prosjekt

Bærekraftige boligområder og miljøvennlig transport

Prosjektnavn: Bærekraftige boligområder og miljøvennlig transport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Transportplanlegging

Trondheim kommune, sammen med Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner, ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlig transport.

Kommunene skal blant annet lage en oversikt over tiltak som bidrar til å øke andelen miljøvennlige reiser. Prosjektet er en del av arbeidet med arealindikatorer i byvekstavtalen for Trondheimsområdet.

Relevante lenker