Klimasats-prosjekt

Barnehage i Hasund krins

Prosjektnavn: Barnehage i Hasund krins
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ulstein kommune skal enten bygge en ny barnehage, eller rehabilitere og utvide en eksisterende barnehage. Kommunen skal blant annet se på tomtevalg, materialer, gjenbruk og energiløsninger.

Kommunen fikk i 2020 støtte til å utrede klimavennlige løsninger i barnehagen. På grunn av forsinkelser i prosjektet, og etter avtale med Miljødirektoratet, ble utredningen gjort på en annen barnehage i stedet.

Relevante lenker