Klimasats-prosjekt

Berget av Bergen: Ombruk av materialer og inventar

Prosjektnavn: Berget av Bergen: Ombruk av materialer og inventar
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi

Bergen kommune skal øke andelen ombruk av bygningsmaterialer og inventar. I prosjektet skal kommunen anskaffe en database, etablere et lager og verksted og ansette ressurspersoner for koordinering og gjennomføring.

Relevante lenker