Klimasats-prosjekt

Berget av Bergen: Ombruk av materialer og inventar

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal øke andelen ombruk av bygningsmaterialer og inventar. I prosjektet skal kommunen anskaffe en database, etablere et lager og verksted og ansette ressurspersoner for koordinering og gjennomføring.

Relevante lenker