Klimasats-prosjekt

Betong lavkarbon ekstrem 2, Produksjonskjøkkenet

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 365 167
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune bygger et nytt produksjonskjøkken, og har utført betongarbeider i 100 prosent lavkarbon ekstrem (CEM3) og kuttet CO2-utslipp med ca. 36,7 tonn CO2-ekvivalenter sammenliknet med lavkarbon A, som tilsvarer ca. 40 prosent.

Kommunen har støpt:

  • Banketter
  • Fundamenter
  • Vegger opptil 3,3 meter høyt

Arbeidet ble gjennomført i vinterhalvåret og kommunen måtte derfor ha en del tiltak og sørge for gode herdeforhold for betongen.

Nyttige erfaringer for andre prosjekter

Planlegging av støp med ekstrembetong startet i samspillsfasen sammen med kommunen og Veidekke. Det ble avtalt at prosjektet skulle ha fleksibilitet i fremdriftsplanen for å håndtere utfordringer med støp med ekstrembetong. Veidekke hadde forberedt dobbelt sett med forskalingslemmer slik at forskaling i verste fall kunne stå i 1 ukes tid så betongen kunne herde. Men i praksis så kommunen at på de kaldeste dagene var det nok med 1‐2 dager før forskaling kunne rives.

Kommunen anser det var en suksess med en kombinasjon av isolert forskaling, forvarmet form og varmekabler. Det gjorde at de fikk herdetid nesten som på "tradisjonell" betong.

Kommunen rapporterer at det under planlegging og produksjon av betongarbeidet har vært stor interesse blant aktørene i betongbransjen. Støp av enkeltstående vegg på vinterstid har ifølge kommunen ikke vært gjennomført før, og kommunen har planlagt mye sammen med betongleverandør, forskalingsleverandør, arbeidsledere fra andre prosjekter i Veidekke og Trondheim kommune.

Kommunen ser at effekten og erfaringer som de har hatt på produksjonskjøkkenet allerede benyttes i nye prosjekter og i nye tilbud. Kommunen antar at frem mot 2030 vil ekstrembetong sannsynligvis være "bransjestandard" på lik linje som lavkarbon A i dag.

Relevante lenker