Klimasats-prosjekt

Bildeling i Time kommune

Fylke: Rogaland (N)
Søker: TIME KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Jul 2023
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Time kommune skal etablere en ordning for deling av kommunale elbiler der innbyggerne kan leie de på kveldstid og i helger. 

Relevante lenker