Klimasats-prosjekt

Bildeling som effektivt klimatiltak i Åsnes

Prosjektnavn: Bildeling som effektivt klimatiltak i Åsnes
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner

Åsnes kommune skal kartlegge hvordan de kan tilrettelegge for bildeling. Målet er å redusere klimagassutslippene ved at flere bruker lavutslippsbiler på deling.

Relevante lenker