Klimasats-prosjekt

Bildeling som effektivt klimatiltak i Åsnes

Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Åsnes kommune skal kartlegge hvordan de kan tilrettelegge for bildeling. Målet er å redusere klimagassutslippene ved at flere bruker lavutslippsbiler på deling.

Relevante lenker