Klimasats-prosjekt

Biokull fra avløpsslam

Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 347 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Jan 0001
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune skal utrede muligheten for å bruke biokull laget av avløpsslam. Årlig har kommunen 7000 tonn biorest etter rensing av avløpsvann.

Bra for klima og mindre forurensning

I dag spres avløpsslammet fra kommunen på kornåkre, noe som gir store utslipp av klimagasser ved mellomlagring og spredning. Avløpsslammet inneholder også mikroplast, legemidler og annen forurensning. 

Ved å lage biokull av bioresten, vil det være positivt både fra et klimaperspektiv og fra et forurensningperspektiv. Kommunen vil både få karbonlagring og fjernet forurensning som i dag spres i landbruket ved gjødsling med avløpsslam.

Mulige ringvirkninger

Kommunen skal se på det tekniske, økonomiske og juridiske ved å produsere og bruke biokull laget av avfallsslam. Biokullet kan kanskje brukes i kommunens egen drift som jordforbedring, eller som fyllstoff i asfalt og betong. Dersom prosjektet er vellykket, kan det være kommunen også utvider med hage- og parkavfall for å lage biokull.