Klimasats-prosjekt

Biokull fra avløpsslam

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 347 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune ville utrede muligheten for å bruke biokull laget av avløpsslam. Årlig har kommunen 7000 tonn biorest etter rensing av avløpsvann.

Prosjektet ble avlyst grunnet kapasitet i kommunen. 

I dag spres avløpsslammet fra kommunen på kornåkre, noe som gir store utslipp av klimagasser ved mellomlagring og spredning. Avløpsslammet inneholder også mikroplast, legemidler og annen forurensning. 

Kommunen skulle se på det tekniske, økonomiske og juridiske ved å produsere og bruke biokull laget av avfallsslam. De ville blant annet undersøke om biokullet kan kanskje brukes i kommunens egen drift som jordforbedring, eller som fyllstoff i asfalt og betong.