Klimasats-prosjekt

Bruk av kortreiste materialer i vegutbedringer

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune skal forbedre mange av fylkesvegene, og vil kartlegge om de kan bruke lokale masser fra inaktive steinbrudd i arbeidet.

Fylkeskommunen skal også se på andre klimatiltak, blant annet muligheten for å bruke utslippsfrie maskiner og hvordan de kan redusere inngrep i naturen langs vegene.