Klimasats-prosjekt

Bussanlegg Follo Drøbak

Fylke: Akershus
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har også fått støtte til overgang til utslippsfritt busstilbud i Drøbaksområdet. 

Store utslippskutt

Ruter skal inngå en ny driftskontrakt for Drøbaksområdet for ti år, og planlegger å erstatte 39 busser som går på diesel eller biodrivstoff med utslippsfrie. Fylkeskommunen estimerer at det vil redusere klimagassutslippene med 31 440 tonn CO2-ekvivalenter.