Klimasats-prosjekt

Bussanlegg Follo Vestby

Fylke: Akershus
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune, ved Ruter, har fått støtte til utslippsfrie busser i Vestby.

Store utslippskutt

Ruter skal inngå en ny driftskontrakt for Vestby for ti år, og planlegger å erstatte 14 busser som går på diesel med utslippsfrie. Fylkeskommunen estimerer at det vil redusere klimagassutslippene med 13 600 tonn CO2-ekvivalenter.