Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Nettverket har hatt mange kurs, befaringer, verksteder og seminarer. Nettverket er en del av en nasjonal satsing for økt bruk av tre med en rekke ulike aktører.

Relevante lenker