Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Vestfold Telemark

Fylke: Telemark
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Nettverket har hatt mange kurs, befaringer, verksteder og seminarer. Nettverket er en del av en nasjonal satsing for økt bruk av tre med en rekke ulike aktører.

Relevante lenker