Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Vestfold Telemark

Prosjektnavn: BYGG i TRE Vestfold Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker