Klimasats-prosjekt

ByggPluss + BilPluss = NomePluss

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: NOME KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nome kommune skal se på muligheten for å transformere formålsbygg til energisentraler, som blant annet skal levere energi til elektriske kjøretøy.

BilPluss: elektriske biler og mindre kjøring

I den delen av prosjektet kommunen kaller BilPluss, skal de omorganisere bilparken, redusere antall kjøretøy og gå over til utlippsfrie biler. Bilene skal lades ved utvalgte bygg som har blitt til energisentraler.

ByggPluss: energiproduksjon i bygg

Kommunen har kalt den delen av prosjektet som handler om energiproduksjon for ByggPluss. Ved å blant annet etablere solcelleanlegg på egnede bygg, vil byggene bli selvforsynt med energi. I tillegg skal byggene produsere nok energi til å lade biler, og overskudsstrømmen vil bli sendt ut på nettet.

Relevante lenker