Klimasats-prosjekt

Byutviklingsstrategi for Levanger by

Prosjektnavn: Byutviklingsstrategi for Levanger by
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Levanger kommune skal lage en byutviklingsstrategi. Strategien vil legge føringer for arealbruk, transport og klimahensyn i planarbeid.

Relevante lenker