Klimasats-prosjekt

Byutviklingsstrategi for Levanger by

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Jul 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Levanger kommune skal lage en byutviklingsstrategi. Strategien vil legge føringer for arealbruk, transport og klimahensyn i planarbeid.

Relevante lenker