Klimasats-prosjekt

Byutviklingsstrategi for Levanger by

Fylke: Trøndelag
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Jul 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Levanger kommune skal lage en byutviklingsstrategi. Strategien vil legge føringer for arealbruk, transport og klimahensyn i planarbeidet.

Så langt er organisering av arbeidet gjennomført; det er opprettet styringsgruppe, arbeidsgruppe og ressursgrupper. Politiske orienteringer og møter er gjennomført, og arbeidsgruppa har utarbeidet foreløpig utkast til strategidokument, strategikart og forankret arbeidet. Dette er for å sikre kontinuitet og forankring fremover. Behandling før høring er forutsatt gjennomført i løpet av vinter 2023/2024 med nytt konstituert kommunestyre.

Relevante lenker