Klimasats-prosjekt

Cissi Klein videregående skole

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune bygger en ny videregående skole, og bruker lavkarbon klasse ekstrem betong. Målet er å redusere klimagassutslipp fra materialer med 45 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Lavkarbon ekstrem betong CEMIIIB har et utslipp på 110kg/m3 ifølge fylkeskommunen mens bransjestandarden er på 280kg/m3 og lavkarbon A på 200kg/m3. Betongen er delvis utprøvd på andre prosjekt, men grunnet utfordringer med herding på vinterstid er den svært lite brukt til nå. 

Veidekke og fylkeskommunen jobber med løsninger og leverandører, spesielt for forskaling, varme og tildekking vinterstid, for å få til Norges første 100 prosent CEMIIIB bygg. 

Gode resultater med bruk av CEMIIIB

Fylkeskommunen skriver i delrapporten at prosjektet har fungert svært godt som pilot for bruk av lavkarbon Ekstrem betong type CEM III.

Betongproduksjonen har strukket seg gjennom alle de fire årstidene og gitt god produksjonserfaring og tall for plassbygde konstruksjoner i CEM III.
Prosjektet har ved årsskiftet 2023/2024 støpt 6000 m3 av prosjektets totale 11000 m3. Alt er foreløpig støpt i CEM III. Prosjektet tenker å fullføre resterende 5000 m3 også med bruk av CEM III betong, med forbehold om leveranseproblemer. 

Fylkeskommunens erfaringer så langt er at man kan støpe med CEM III gjennom hele året, helt ned i temperaturer på ‐15 grader. Dette er viktig kunnskap og erfaring for hele bransjen og er med å vise at estimerte begrensninger er godt løsbare.

Relevante lenker