Klimasats-prosjekt

Cissi Klein videregående skole

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune bygger en ny videregående skole, og ønsker å bruke en ny type lavkarbonbetong. Målet er å redusere klimagassutslipp fra materialer med 45 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker