Klimasats-prosjekt

Deleløsning for maskiner og utstyr

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune er i gang med å opprette en deleløsning for maskiner og utstyr tilpasset drift av skoler. Kommunen ønsker å fase ut fossile maskiner, og samtidig eie færre maskiner.

Kjøpe mindre og dele mer

Løsningen skal bestå av en digital plattform for å holde oversikt over maskinene, og en elektrisk varebil med henger. Hengeren skal brukes til lading og oppbevaring av mindre elektriske maskiner, som for eksempel løvblåsere, gressklippere og hekksakser.

Ved hjelp av deleløsningen vil kommunen eie færre maskiner, men likevel ha samme drift som tidligere.

Kommunen har så langt fått utviklet en prototype på en mulig deleløsning og har gått videre med en pilot som skal testes ut på en håndfull skoler. Piloten vil gi viktig kunnskap om praktiske utfordringer med den deleløsningen.

Relevante lenker