Klimasats-prosjekt

Delingsmøter om det grønne skiftet

Fylke: Rogaland (N)
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Sola kommune skal ha en treårig møteserie om det grønne skiftet for næringslivet i regionen, og det blir ett møte i året. Møtene vil bidra til økt klimakompetanse, og være møteplasser for små og mellomstore bedrifter.