Klimasats-prosjekt

Delingsmøter om det grønne skiftet

Fylke: Rogaland
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Sola kommune skal ha en treårig møteserie om det grønne skiftet for næringslivet i regionen med ett møte i året. Møtene skal bidra til økt klimakompetanse, og være møteplasser for små og mellomstore bedrifter.

Kommunen rapporterer at det er skapt en viktig møteplass for næringslivet og det grønne skiftet i Sola. Våren 2023 var det andre året det ble arrangert et møte, og det deltok andre selskaper enn i 2022. I tillegg kom sentrale aktører fra Rogaland fylkeskommune, de som jobber med klimaomstilling, samt sentrale aktører fra Sandnes og Time kommuner. Kommunen erfarer at de som møtte opp ble mer bevisste på klimatiltakene de selv kan gjøre.

Arrangementet er laget slik at ideen kan kopieres og benyttes av andre.