Klimasats-prosjekt

Delingsmøter om det grønne skiftet

Prosjektnavn: Delingsmøter om det grønne skiftet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Sola kommune skal ha en treårig møteserie om det grønne skiftet for næringslivet i regionen, og det blir ett møte i året. Møtene vil bidra til økt klimakompetanse, og være møteplasser for små og mellomstore bedrifter.